Month: November 2019

วิธีการลงรายการสินค้าจาก CJDropshipping ไปลงร้านค้า Lazada ของคุณ

by Ploy

จากบทความที่แล้ว วิธีเชื่อมต่อร้าน Lazada ของคุณกับ CJDropshipping App เมื่อคุณเชื่อมต่อร้านเสร็จแล้ว วิธีต่อไปก็คือการลงสินค้าจาก CJDropshipping ไปยังร้าน Lazada ของคุณนั่นเอง 1. เข้าสู่ระบบ CJDropshipping และสามารถเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยได้ โดยกดเลือกที่ตัวเลือกภาษาด้านบนซ้ายมือ 2. สามารถเลือกสินค้าจากโกดังต่างๆ ได้ โดยในที่นี้ทางเราแนะนำเป็นโกดังสินค้าไทย เนื่องจากสินค้าจะถูกจัดส่งได้เร็วกว่า เพราะมีสินค้าอยู่ในโกดังอยู่แล้ว เมื่อกดเข้าไปแล้วก็จะมีสินค้าต่างๆ มากมายให้คุณได้เลือกสรร คุณสามารถเลือกสินค้าที่คุณต้องการได้เลย 3. กดเลือกสินค้าที่ต้องการแล้วให้เลือก รายการ 4. จากนั้นให้คุณกรอกข้อมูลสินค้าให้ครบถ้วน เลือกร้านค้า Lazada ที่คุณต้องการเชื่อมสินค้าไปอยู่บนร้าน เลือกประเภทสินค้าให้ถูกต้อง ใส่ราคาที่ต้องการขาย และใส่คุณลักษณะต่างๆ ของสินค้าให้ครบถ้วน เมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วให้กด รายการ เพื่อทำการยืนยันการลงสินค้าไปยังร้านค้า Lazada ของคุณ เพียงเท่านี้การลงรายการสินค้าของคุณก็เป็นอันเสร็จสิ้น คุณสามารถตรวจสอบรายการสินค้าที่ลงไปได้ที่ร้านค้าของคุณได้เลย CJDropshipping จะไม่หยุดพัฒนา เพื่อให้คุณได้มีสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่ดีเยี่ยมต่อไป

Continue Reading

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล – E-Commerce (สาขากรุงเทพฯ ประเทศไทย)

by Andy Chou

ในแต่วันสิ่งที่ต้องรับผิดชอบจะมีดังนี้ วางแผนการปฏิบัติงานและการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคล มีความคิดริเริ่มในการพัฒนาความร่วมมือ และบำรุงรักษาพนักงาน ในแนวทางที่ควบคู่ไปกับการเติบโตเชิงพาณิชย์ของธุรกิจ จัดเตรียมคำแนะนำให้กับผู้จัดการอาวุโสในทุกด้านที่เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการจัดการการปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ และความสัมพันธ์ของพนักงาน พัฒนาและอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน จัดการการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี จัดการการจ่ายเงินบัญชีเงินเดือน คุณสมบัติผู้สมัคร ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประสบการณ์ในธุรกิจด้าน E-commerce ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสูง ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้านการพูด หรือเขียน สามารถพูดภาษาจีนได้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาร่วมสมัยในด้านทรัพยากรบุคคล ร่วมทั้งมีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน ความสามารถในการเป็นตัวอย่างที่ดี ให้คำปรึกษา ชี้แนะ ทั้งด้านการจัดการและปัญหาของพนักงานในทุกระดับในธุรกิจ ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสูงเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แข็งแรง ทักษะที่ต้องการ มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี สามารถพูดภาษาจีนได้ดี   ประสบการณ์ที่ต้องการ 2 ปี   ระดับตำแหน่งงาน ระดับกลาง ระดับอาวุโส ระดับผู้บริหาร   สมัครได้เฉพาะผู้สมัครสัญชาติไทยเท่านั้น   ทักษะเพิ่มเติม ทักษะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี ทำงานหลายด้านได้   เงินเดือน 20,000 –

Continue Reading

Online Purchase Payment Methods in Thailand

by Andy Chou

In Thailand, 80% of dwellers have bank accounts, but only 5.7% of them are holding a credit card. Bank transfer is still the favorite payment method in Thailand, followed by cash on delivery. Pay via counter service at a cooperated sales site is another common payment option. The customer is eligible to pay a bill

Continue Reading

วิธีลงรายการสินค้าจาก CJDropshipping ไปยังร้าน Shopee ของคุณ

by Ploy

จากบทความที่แล้ววิธีการเชื่อมต่อร้าน Shopee ของคุณกับ CJDropshipping App เมื่อคุณเชื่อมต่อร้านเสร็จแล้ววิธีต่อไปก็คือการลงสินค้าจาก CJDropshipping ไปยังร้าน Shopee ของคุณนั่นเอง 1. เข้าสู่ระบบ CJDropshipping และสามารถเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยได้ โดยกดที่ตัวเลือกภาษาด้านบนซ้ายมือ 2. สามารถกดเลือกสินค้าจากโกดังต่างๆ ได้ โดยในที่นี้ทางเราแนะนำเป็นโกดังสินค้าไทย เนื่องจากสินค้าจะถูกจัดส่งได้เร็วกว่า เพราะมีสินค้าอยู่ในโกดังอยู่แล้ว เมื่อกดเข้าไปแล้ว ก็จะมีสินค้าต่างๆ มากมายให้คุณได้เลือกสรร คุณสามารถเลือกสินค้าที่คุณต้องการได้เลย 3. กดเลือกเมื่อสินค้าที่ต้องการแล้วให้เลือก รายการ 4. จากนั้นให้คุณกรอกข้อมูลสินค้าให้ครบถ้วน เลือกร้านค้า Shopee ที่คุณต้องการเชื่อมสินค้าไปอยู่บนร้าน เลือกประเภทสินค้าให้ถูกต้อง ใส่ราคาที่ต้องการขาย และใส่คุณลักษณะต่างๆ ของสินค้าให้ครบถ้วน 5. เลือก  การจัดส่งสินค้าที่เลือก เพื่อที่จะเลือกการส่งสินค้าจากโกดังของออกประเทศใดส่งออกประเทศมายังปลายทางใดโดยในที่นี้  จัดส่งคำสั่งของฉัน ให้เลือกเป็น  ประเทศไทย จากนั้นกดตกลง เมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างหมดเรียบร้อยแล้ว ให้กด รายการ เพื่อทำการยืนยันการลงสินค้าไปยังร้านค้า Shopee ของคุณ เพียงเท่านี้การลงรายการสินค้าของคุณก็เป็นอันเสร็จสิ้น คุณสามารถตรวจสอบรายการสินค้าที่ลงไป ได้ที่ร้านค้าของคุณได้เลย CJDropshipping จะไม่หยุดพัฒนา เพื่อให้คุณได้มีสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่ดีเยี่ยมต่อไป!

Continue Reading

How To Write Copywriting? —–《The Adweek Copywriting Handbook》

by Cherry Chen

About The Author Joseph Sugarman: The author of the best-selling book The Power of Success, known as the legend of copywriting. His advertisements have made countless customers willingly take out their wallets. His JS&A catalogue was once the largest direct mail catalogue in the United States dedicated to space age products. He has held seminars

Continue Reading